شهرداری‌های کلانشهرها از بودجه 94 انتظار بیشتری داشتند

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران گفت: شهرداری‌های کلان‌شهرها از بودجه 94 انتظار بیشتری داشتند.

به گزارش سرویس «شهری» ایسنا، دکتر نگاهداری درآخرین جلسه شورای معاونین مرکزدرسال 93 با اشاره به جایگاه مدیریت شهری در نظام بودجه سالیانه کشور بیان کرد: با گسترش دامنه و ابعاد زندگی شهری، مدیریت و برنامه ریزی امور شهری به موضوعی مهم تبدیل شده است و این امر با توجه به تنوع و تکثر نیازها از یک سو و الزامات و بسترهای زندگی شهری و تراکم جمعیت از سوی دیگر باعث می‌شود که نخست نظام برنامه ریزی تعهد نسبت به جامعه داشته باشد و دوم برای انجام تعهدات و تکالیف منابع مالی نیاز داشته باشد.

وی ادامه داد: مدیریت شهری به لحاظ نظری بیانگر نوعی از حاکمیت محلی است که تصدی تمامی حوزه‌های شهری را برعهده دارد و این مدیریت محلی باید متکی بر در آمدهای پایدار باشد. از سوی دیگر دولت موظف است بخشی از هزینه‌ها را که مرتبط با مسائل کلان و ملی است به آن بپردازد. لذا امروزه با توجه به جایگاه مدیریت شهری و هم چنین تغییر کارکرد این حوزه و گسترده شدن فعالیت‌های مدیریت شهری می‌بایست در نظام بودجه سالیانه کشور توجه ویژه‌ای به این حوزه داشت.

وی درباره منابع مالی شهرداری‌ها و روش‌های تأمین آن‌ها افزود: اصولشهرداری‌ها برای انجام تکالیف خود از دو منبع مالی استفاده می‌کنند. اول منابع درآمدی پایدار است که در قانون ساز و کار آن تعریف شده است و بخش دوم منابع ناپایدار است که این بخش به علت تحولات صورت گرفته دچار نوسان می‌باشد؛ اما آنچه در حوزه برنامه ریزی امور شهری مهم است تمرکز بر روی درآمدهای پایدار و قابل برآورد است و این در حالی است که درآمدهای ناپایدار مشکلات و چالش‌های اساسی بی‌شماری را در بر خواهد داشت که نتیجه آن عدم تحقق برنامه‌هاست.

در ساختار نظام سیاسی ایران نیز شهرداری‌ها به عنوان بخش عمومی غیر دولتی شناخته می‌شوندکه جهت تأمین منابع مالی از هر دو روش بهر همندمی‌باشد . اما در تمام کلان‌شهر های دنیا ، کمک‌های دولت سهم زیادی از در آمد های شهرداری را پوشش می‌دهد که متأسفانه در یک دهه اخیر از این موضوع بی بهر ه هستیم .

نگاهداری هم چنین با اشاره به بودجه سال 94 کشور و اجازه دولت به وزارت کشور بابت استفاده از وجوه تبصره 2 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده معادل 7 هزار میلیارد تومان برای خرید ماشین آلات در شهرداری‌های شهر های کوچک گفت : یکی از مواردی که مورد اعتراض شهرداری‌هایکلان‌شهرهابهویژه شهرداری تهران است مربوط به همین ماده قانونی است که به علت عدم تعریف جایگاه مدیریت شهری و تضعیف آن در برنامه 5 ساله بود . هم متأسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شهر های کوچک به علت حجم بالای مطالبات محلی تحت فشار هستند و همین موضوع باعث می‌شود که در بررسی بودجه به هر نحوی بتوانند سهمی را برای شهر های خود اخذ نمایند .که این امر موجب می‌شود در درازمدت آسیب‌های جدی به حوزه مدیریت شهری وارد گردد .

بر اساس گزارش روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با بیان این که یکی از مواردی که در مستندات قانونی به آن توجه نشده اجرای ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها است، تصریح کرد: بر اساس ماده 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت مکلف است 30 در صد وجوه حاصل از اجرای این ماده واحده را برای پرداخت کمک‌های بلاعوض، یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای جبران بخشی از زیان دستگاه‌ها نظیر شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، گسترش حمل و نقل عمومی، توسعه خدمات الکترونیک با هدف حذف و کاهش رفت و آمدهای غیر ضرور اختصاص دهد و حتی در آئین نامه اجرایی تهیه شده برای این منظور بست های حمایتی متعددی تعریف شده است ولی در مقام عمل هیچ نشانه ای از توجه دولت و یا اراده ای مبنی بر اجرای آن دیده نمی‌شود.

/ 0 نظر / 12 بازدید