نخستین جشنواره ملی علمی پژوهشی حل مسأله با رویکرد حل خلاقانه و نوآورانه مسأله‌های صنعتی، 20 اسفندماه امسال در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.

به گزارش سرویس علمی ایسنا، اولین جشنواره ملی علمی پژوهشی حل مسأله با احصای مسائل مهم صنایع بزرگ کشور و دسته‌بندی آن‌ها در محورهای تخصصی دانشگاهی و در راستای ارتباط بیش از پیش صنعت و دانشگاه برگزار می‌شود.

در این جشنواره ملی، راه‌حل‌ها و ایده‌های دریافت شده به منظور حل 50 مسأله مهم صنعتی در محورهای مکانیک، کامپیوتر و پردازش تصویر، فیزیک (اپتیک، لیزر، فتونیک)، مواد (سرامیک، شیمی) و برق (مخابرات و الکترونیک) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

شناسایی مسأله‌ها و گلوگاه‌های فناورانه صنایع بزرگ کشور با رویکرد نوآوری باز، شناسایی محققان خبره دانشگاهی که از توانمندی عملیاتی حل مسأله‌های صنعتی برخوردارند، توزیع راه‌حل‌های مسائل مشابه به سایر صنایع و پرهیز از دوباره‌کاری‌ها و برون سپاری تحقیقات با حفظ و صیانت از فناوری‌های خاص از جمله اهداف برگزاری نخستین جشنواره ملی علمی پژوهشی حل مسأله عنوان شده است.